Mogen vrienden en familie helpen verbouwen

0

Bouwen en verbouwen is een hele onderneming en je kan zeker hulp gebruiken. Vrienden, kennissen of familie bieden soms aan om te kopen helpen. Maar mogen vrienden en familie een handje komen toesteken?

In het kort

  • Familie: volgens de verwantschapsgraad en in de praktijk tot en met je neven en nichten, steeds gratis
  • Vrienden: nooit, want dit is zwartwerk, maar in de praktijk zal een eenmalige hulp hoogstwaarschijnlijk geen probleem vormen

Familie

Je mag je op elke werf laten bijstaan door aanverwanten tot en met de tweede graad. In de praktijk laat men de hulp van familieleden toe tot en met de vierde graad, wat strikt genomen enkel mag voor sociale werven. In principe zal men nooit problemen maken wanneer je geholpen wordt door een neef of oom. Dus concreet:

  • Eerstegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters → OK
  • Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, schoonbroers, stiefzussen, stiefbroers → OK
  • Derdegraads familieleden: ooms, tantes, overgrootouders, achterkleinkinderen, neven en nichten (= kinderen van broer of zus) → OK
  • Vierdegraads familieleden: neven en nichten (= kinderen van ooms of tantes) → OK
  • Vijfdegraads familieleden: kinderen van broers of zussen van grootouders, kleinkinderen van ooms of tantes → NIET OK

Let wel, je mag helpers niet vergoeden, de prestatie moet gratis zijn, in het kader van onderlinge hulp.

De categorie met toegelaten familieleden worden officieel ‘helpers’ genoemd.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd

Wanneer jullie beiden eigenaar zijn van de woning, dan zijn jullie beiden bouwheer en mogen beide familieleden volgens bovenstaande komen helpen. Is je partner geen eigenaar, dan heb je geen officiële schoonfamilie in dit verhaal en zijn zij dus vrienden en kennissen.

Vrienden en kennissen

Vrienden mogen wettelijk gesproken niet komen helpen. Vrienden of kennissen die je helpen, ook al doen ze het gratis, worden door de wet beschouwd als zwartwerkers, personen die sluikwerk doen.

Als er geen familiale verwantschap is, dan kan er bij een controle een pv opgesteld worden voor de overtreding van de wet op het sluikwerk. Of hiervoor werkelijk sancties getroffen zullen worden, hangt van diverse factoren af. Als jij, de bouwheer, zelf aanwezig bent op de werf, zal de inspectie minder snel problemen maken dan wanneer je vriend volledig op zijn eentje komt werken in het huis. De boete kan oplopen tot enkele duizenden euro’s, zowel voor jou als voor diegene die je geholpen heeft.

Je kan je ook voorstellen dat als een vriend die je (eenmalig) komt helpen om iets zwaars te verplaatsen dit eerder als vriendendienst beschouwd wordt. Als die vriend echter op regelmatige basis bij jou komt meehelpen, dit meer neigt naar zwartwerk.

Vrienden en kennissen worden officieel ‘zwartwerkers’ genoemd.

Uitkering of brugpensioen? Opgelet!

Voor elke persoon die een uitkering geniet, denk aan werkloosheid, ziekte, invaliditeit of brugpensioen, gelden er bijkomende regels.

Een werkloze helper heeft geen recht op uitkeringen, ongeacht de dag, zelfs tijdens het weekend, en het uur waarop hij helpt en ongeacht of die activiteiten al dan niet tegen loon of andere vergoeding uitgevoerd worden.

Een helper op brugpensioen behoudt zijn recht op uitkeringen.

Indien jij zelf, als bouwheer, van een uitkering geniet, zijn er extra regels over welke werken je mag uitvoeren!

Meer info op www.vlaanderen.be. Bekijk ook zeker de brochure!

Leave A Reply