Helpers op de werf? Bereid je voor met deze tips!

0

Hulp krijgen op de werf is iets om naar uit te kijken. Er is meteen sfeer en het werk gaat (eindelijk?) vooruit. Wanneer je kan rekenen op helpers moet je ervoor zorgen het werk niet stilvalt. Dit zou kunnen gebeuren door tekort aan grondstoffen, materiaal of werk.  Vermijd stilstand door een goede voorbereiding.

De voorbereiding thuis

Maak een lijst met taken

Vanaf het moment dat er meer dan 2 helpers zijn, maak je best vooraf een lijst met taken.

Begin met hoofdtaak en splits op in deeltaken

Als je helpers vraagt, is het doorgaans om iets ‘groter’ te realiseren – er is een hoofddoel: alles afbreken of alles schilderen, …  Dat werk is de prioriteit die dag. Kies een hoofdtaak die haalbaar is en die resultaat en voldoening levert.

Door de hoofdtaak op te splitsen, zal je al beter kunnen inschatten hoeveel werk er te doen is en wanneer je helpers kan vragen om je bij te staan.  Het is immers belangrijk dat je alle voorbereidende werken nog tijdig kan uitvoeren.

Enkele voorbeelden:

 • hoofdtaak: schilderen, mogelijke deeltaken
  1. behang verwijderen
  2. muren opschuren
  3. alles afplakken en vloer bedekken
  4. muren vet- en stofvrij maken
  5. grondlaag leggen (primen)
  6. 1ste en 2de laag aanbrengen
  7. tape verwijderen
  8. borstels uitwassen en opruimen
 • hoofdtaak: muur metselen, mogelijke deeltaken
  1. metselen zelf – laat dit over aan de personen/aannemers die dit best kunnen
  2. mortel maken én zorgen voor een constante beschikbaarheid van mortel, zodat de metsers niet hoeven te wachten
  3. stenen aanleveren, dus op de juiste plaats brengen, én zorgen voor een constante beschikbaarheid van stenen

Takenlijst te lang = Geen werkloze helpers

Helpers zullen aan jou komen vragen: “Wat kan ik nog doen?”, “Moet er nog iets gebeuren?”.  Als je dan geen pasklaar antwoord hebt, is dat verloren helpertijd. Sommige helpers treffen immers regelingen om jou te kunnen helpen: ze voorzien misschien een babysit of hebben een andere afspraken geweigerd. Het is een ongelofelijke zonde dat helpers werkloos zijn.

Vul de lijst dus aan met alle mogelijke taken die op dat moment ook nog kunnen uitgevoerd worden.  Het is niet de bedoeling dat alles op de lijst die dag gebeurt. Stel de lijst ruim maar zinvol op. Ruim in de zin van: kinderen opvangen, eten halen, schoonmaken …   Zinvol in de aard van: je moet geen ‘schilderen’ taak maken als de muren nog niet recht staan. De lijst moet zeker te lang zijn.  Vanuit onze eigen ervaring weten we dat je niet goed kan inschatten hoeveel meer werk verzet wordt als je helpers hebt.

Op het moment van de “Kan ik nog iets doen” vraag, haal je je lijst boven en kan je helper kiezen uit de extra taken.

De voorbereiding op de werf

Safety first!

Voorzie wanneer nodig handschoenen, veiligheidsbrillen, oordoppen en stofmaskers. Haal dit op voorhand in huis. Werkhandschoenen zijn de basis uitrusting.  Stofmaskers moet je zeker voorzien als je afbraakwerken uitvoert met risico op asbest.

Voldoende materiaal en materieel

Materiaal moet je uiteraard zelf voorzien. Doe vooraf je boodschappen zodat er voldoende verf, stenen, cement, zand, afplaktape en dergelijke is. Op die manier kan er de hele tijd worden doorgewerkt. De nodige hoeveelheid verf kan je berekenen. Cement en zand mag je ruim inschatten, dat komt later nog wel eens van pas.

Extra materieel kan je eventueel vragen aan je helpers om zelf mee te brengen, denk aan een extra kruiwagen, schop, hamer, verfrol of emmer. Moet je een toestel huren, huur er dan voldoende toestellen zodat de helpers kunnen verder werken.

Maak een voorbeeld

Als je helpers bijvoorbeeld ramen of deuren laat opschuren of behang van de muren halen, voorzie dan een voorbeeld. Doe zelf op voorhand een klein stukje tot je het gewenste resultaat bereikt en de juiste techniek beethebt. Zo weten de helpers ook waar ze naartoe moeten werken en kan jij hen uitleggen hoe het moet. Hetgeen je absoluut wilt vermijden is dat je later nog werk moet corrigeren of opnieuw doen. Dat zou jammer zijn.

Anticipeer op fouten

Zet klaar wat er vereist is om te klus te klaren. Haal onnodig materiaal weg om fouten te vermijden.

Als de helpers er zijn

Stel een doel als team

Het doel is de hoofdtaak van je lijst. Dat je takenlijst in werkelijkheid langer is, hoef je niet mee te delen. De extra taken dienen enkel als er werkloosheid dreigt.

Zet je managerspet op

Wanneer je helpers er zijn, ben jij manager. Je voorziet iedereen van taken, je weet alles liggen, bent het aanspreekpunt als er vragen zijn en moet (hopelijk figuurlijke 😉 ) brandjes blussen als het fout gaat.  Voorzie voor jezelf kleinere taken die ook eventueel op een later tijdstip kunnen gebeuren. Werk je als koppel?  Dan volstaat het dat 1 van beide partners de manager rol op zich neemt.

Met je helperteam worden er ook herinneringen gemaakt. Het is aan de manager om op tijd en stond een foto of filmpje te maken.

Leg jouw gewenste werkmethode uit

Zeg niet enkel van: er moet geschilderd worden en begin maar.  Verduidelijk uit hoe en waar je verwacht dat er geschilderd wordt. Vernoem de ruimtes, bijvoorbeeld living, badkamer, keuken, bergen, toilet.  Leg je werkwijze uit: bijvoorbeeld: eerst ontstoffen en ontvetten, laten drogen, daarna pas schilderen. Tussen elke laag ook ontvetten.

Is er een bepaalde handigheid nodig of trucje aan? Deel je kennis en neem je tijd om dit uit te leggen.

Wees en blijf aanwezig

Tenzij het echt niet anders kan, dien jij (of je partner) de hele tijd bij je helpers te blijven.  Stuur een helper om eten of boodschappen maar blijf zelf ter plaatse. Weggaan is onbeleefd en je helpers voelen zich verweesd achtergelaten.

Verzorg je helpers

Pauzeer elke 2 à 3 uur met hapje en drankje. Een boterkoek of croissant met koffie, een frisse pint of frisdrank met fruit of koekje.

Voorzie een snelle lunch, denk aan frietjes van de frituur, belegde broodjes of sandwiches. Alles wat je met de handen kan eten is prima. Begin niet met messen, vorken, borden of glazen rond te delen.

Geen vergoeding maar wees dankbaar

Het is wettelijk niet toegelaten helpers te vergoeden, op geen enkele wijze, voor het werk dat ze verrichten. Wees dankbaar voor de hulp die je krijgt.

Leave A Reply