Achtergrond berekeningen volumedelen en gewichten mortel en stabilisé

0

Aannames

Nuttig om weten: 1m² = 1000 l

Als soortelijk gewicht, massadichtheid of densiteit nemen we aan:

 • Cement: 1250 kg/m³
  • 1,25 kg/l : 1 liter weegt 25 kg
  • 8 l/kg: 1 kg meet 0.8 liter
 • Zand: 1600 kg/m³
  • 1,6 kg/l : 1 liter weegt 6 kg
  • 625 l/kg: 1 kg meet 0.625 liter
 • Grind : 1500 kg/m³
  • 1,5 kg/l : 1 liter weegt 5 kg
  • 667 l/kg: 1 kg meet 0.667 liter
 • Water: 1000 kg/m³
  • 1 kg/l : 1 liter weegt 1 kg
  • 1 l/kg: 1 kg meet 1 liter

Voor de verdere berekeningen gebruiken we de afkorting:

 • C voor Cement
 • Z voor Zand
 • G voor Grind
 • W voor Water

Mortel

Vertrekkende van de gewichtsverhouding 1 : 4

 • C : 25 kg
 • Z : 100 kg

Omgerekend naar liters

 • C: 25 kg * 0.8 l/kg = 20 liter
 • Z: 100 kg * 0.625 l/kg = 62.5 liter

Verhouding C : Z  = 20 : 62.5 = (20/20) : (62.5/20) = 1 : 3.13 ongeveer gelijk aan 1 : 3

Omgekeerd: vertrekkende van de volumeverhouding 1 : 3

 • C : 1 emmer = 10 l
 • Z : 3 emmers = 30 l

Omgerekend naar kg

 • C: 10 l * 1.25 kg/l = 12.5 liter
 • Z: 30 l * 1.6 kg /l  = 48 liter

Verhouding C : Z  = 12.5 : 48 = (12.5/12.5) : (48/12.5) = 1 : 3.84 ongeveer gelijk aan 1 : 4

Besluit: de 1 : 4 verhouding voor gewichten komt dus overeen met de 1 : 3 verhouding van volumematen.

Stabilisé of gestabiliseerd zand

Vertrekkende van de gewichtsverhouding 1 : 10

 • C : 25 kg
 • Z: 250 kg

Omgerekend naar liters

 • C: 25 kg * 0.8 l/kg = 20 liter
 • Z: 250 kg * 0.625 l/kg = 156.25 liter

Verhouding C : Z  = 20 : 156.25 = (20/20) : (156.25/20) = 1 : 7.8 ongeveer gelijk aan 1 : 8

Omgekeerd: vertrekkende van de volumeverhouding 1 : 8

 • C : 1 emmer = 10 l
 • Z : 8 emmers = 80 l

Omgerekend naar kg

 • C: 10 l * 1.25 kg/l = 12.5 liter
 • Z: 80 l * 1.6 kg /l  = 128 liter

Verhouding C : Z  = 12.5 : 128 = (12.5/12.5) : (128/12.5) = 1 : 10.24 ongeveer gelijk aan 1 : 10

Besluit: de 1 : 10 verhouding voor gewichten komt dus overeen met de 1 : 8 verhouding van volumematen.

Opmerking

Net zoals bij de mengverhoudingen zit er ook flink wat speling op aannames van de volumegewichten van cement, zand en grind.

Leave A Reply