Graden dakhelling omzetten in procent en omgekeerd

0

Hoe steil een dakhelling precies is, kan je op verschillen manieren aangeven, namelijk via hellingshoek (in graden) of de hellingsgraad (in percent).

dakhelling

Naast de algemene situatie uiterst links, beschouwen we 2 voorbeelden waarvoor we de hellingsgraad en hellingshoek gaan berekenen:

dakhelling_hellingsgraad_voorbeelden

Hellingsgraad

De hellingsgraad (of ook hellingspercentage) is gelijk aan het verticale hoogteverschil y gedeeld door de horizontale afstand x, maal 100. Het resultaat is een getal in procent. Bijvoorbeeld: een hellingsgraad van 10% betekent dat de helling 10cm stijgt voor elke 100cm horizontale afstand.

hellingsgraad = verticale afstand (y) / horizontale afstand (x) * 100 = y/x * 100

  • Voorbeeld 1:  hellingsgraad = 60/90 * 100 = 66.667%
  • Voorbeeld 2:  hellingsgraad = 47/200 *100 = 23,5%

Een kleiner hellingspercentage betekent dus een minder steile helling.

Hellingshoek

Een ander manier om het dak te meten is met de hellingshoek.

hellingshoek = inverse tangens (verticale afstand (y) / horizontale afstand (x)) = arctan (y/x)

  • Voorbeeld 1:  hellingshoek = arctan (60/90) = 33,69°
  • Voorbeeld 2:  hellingshoek = arctan (47/200) = 13.22°

Een kleinere hellingshoek betekent dus een minder steile helling.

Omrekenen van hellingshoek naar hellingsgraad

hellingsgraad = tangens (hellingshoek) = tan (hellingshoek)

Bereken dit ofwel

  • met de rekenmachine. Verifieer dat je rekenmachine in graden staat (en niet in radialen). Het bekomen resultaat moet je nog vermenigvuldigen met 100 om de waarde in percent te hebben.
  • met Google:

Omrekenen van hellingsgraad naar hellingshoek

hellingshoek = inverse tangens (hellingsgraad) = arctan (hellingsgraad)

Bereken dit ofwel

  • met de rekenmachine. Zet de procent waarde om tot de decimale waarde door te delen door 100. Bijvoorbeeld: 10% = 0.1. Verifieer dat je rekenmachine in graden staat (en niet in radialen)
  • met Google:

Visueel

Via onderstaande figuur kan je hellingshoek en hellingsgraad met elkaar vergelijken. En verifiëren dat je omzetting klopt :-).

Wanneer hellingsgraad of hellingshoek?

Beide waarden refereren naar eenzelfde helling, dus je kan ze door elkaar gebruiken, zoals je er maar bij vermeldt of de waarde in graden of in percent is. De hellingsgraad wordt voornamelijk gebruikt voor bij plattere daken, dus daken met kleine hellingshoeken.  Dit type daken hebben dikwijls met cijfers na te komma en dus moeilijker te memoriseren.  De hellingsgraad geeft dan dikwijls wel een mooi getal.

Voorbeeld: een dak met helling 5% komt overeen met 2.86 graden. 5% is veel makkelijker te onthouden.

Deel.